085 488 0000

Privacy

Met de inwerkingtreding van de GDPR in 2018 is privacy momenteel een van dé speerpunten binnen legal & compliance, zowel in het bedrijfsleven als de advocatuur. De behoefte aan gespecialiseerde en gekwalificeerde privacy professionals neemt toe, Voxius kent deze professional en adviseert regelmatig over de mogelijkheden per individueel bedrijf.

In 2018 zal de huidige Nederlandse Wet voor Bescherming van Persoonsgegevens worden vervangen door de Europese privacywet. Daar waar consumentengegevens al langer goed beschermd werden, vallen ook persoonlijke bedrijfsgegevens straks onder de noemer ‘consumentengegevens’. Niet alleen ondernemingen in B2C maar ook bedrijven in B2B hebben te maken met de gevolgen van de nieuwe wet. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, internationaal bekend als GDPR). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Denk bijvoorbeeld aan het niet veilig opslaan van persoonsgegevens van klanten of het per ongeluk lekken van gevoelige informatie over klanten.

Alle bedrijven zijn met de nieuwe wet verplicht om aan te kunnen tonen dat ze de juiste technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens goed worden beschermd en de privacy wordt gewaarborgd. Bent u benieuwd of uw privacygegevens tijdig en afdoende beschermd zijn volgens AVG-normering dan kan het verstandig zijn om een controle te laten uitvoeren door een jurist met gedegen kennis van de nieuwe privacy wetgeving. Indien gewenst kan de privacy professional u helpen de vereiste stappen te zetten om te voldoen aan de AVG en er aldus voor te zorgen dat uw onderneming privacy proof wordt.

Voxius bemiddelt regelmatig privacy officers voor haar (internationale) opdrachtgevers en is een sparringspartner voor ondernemingen bij het invullen van privacy projecten in de breedste zin van het woord. Mocht u meer informatie wensen of concreet behoefte hebben aan tijdelijke of vaste ondersteuning van privacy specialisten dan kunt u contact opnemen met Regien Haarbosch.
Top