085 488 0000

Compliance Round Table

Bijeenkomsten voor en door compliance professionals om kennis en ervaring uit te wisselen over uiteenlopende compliance (gerelateerde) onderwerpen, die bij iedere onderneming aan de orde van de dag zijn.

Regelmatig signaleert Voxius tijdens gesprekken met opdrachtgevers dat er interesse bestaat in de wijze van omgang met compliance bij andere, al dan niet concurrerende ondernemingen. Om in die behoefte te voorzien brengt Voxius sinds een aantal jaar ondernemingen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over diverse vraagstukken aangaande (corporate) compliance. In dat kader organiseert Voxius geregeld ronde-tafel-bijeenkomsten met in-house professionals om specifieke onderwerpen, zoals fraude en interne onderzoeken, privacy, export-control en corporate compliance, te bespreken. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door Roland Notermans, oprichter van de Compliance Academie. Roland heeft daarnaast uit hoofde van zijn voormalige positie bij Philips International meer dan 15 jaar in-house ervaring opgedaan met compliance en business conduct programma’s in het internationale bedrijfsleven.

Als compliance professional bent u altijd welkom om deel te nemen aan een ronde-tafel-bijeenkomst. Graag ontvangen wij uw gegevens via legal@voxius.nl, zodat wij u tijdig kunnen informeren over komende bijeenkomsten.

Top